KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLAR DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BİLDİRİMİ

KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLAR DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BİLDİRİMİ

 

 

Dernek yönetim kurulumuz, Dernek Kurucu Başkanı Coşkun TÜRKMEN’in başkanlığında toplanarak; Derneğin olağan genel kurul toplantısının 01/09/2019 tarihinde, saat: 10:00’ da Bahriye ÜÇOK Caddesi No:13 Beşevler Çankaya/ANKARA (Ankara İl Muhakemat Müdürlüğü Toplantı Salonu) adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 08/09/2019 tarihinde yine aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, Yapılacak genel kurul toplantısı için Dernek Başkanınca genel kurul üyelerinin en az 15 gün önceden ( internet sitesi ile duyurularak) toplantıya çağrılmasına, karar verilmiştir.

GÜNDEM:
1) Açılış ve yoklama,
2) Genel Kurul Divan Başkanlığının seçimi,
3) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
4) (Kurucu) Yönetim kurulu başkanının konuşması
5) Dernek Organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
6) Dilek ve temenniler,
7) Kapanış