Haberler

Kamu Avukatlığında Kan Kaybı Sürüyor

İki kat maaş farkından dolayı hakim ve savcı adaylığına geçişler, kamu avukatlığındaki kan kaybını son noktaya getirdi
Kamu kurum ve kuruluşlarını adli ve idari yargıda, icra mercileri ve hakemler nezdinde vekil sıfatıyla doğrudan temsil yetkisini haiz olan avukat ve hukuk müşavirleri, idarelerin hukuk hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili sorumlulukları yerine getirmektedirler. Devlet Personel Başkanlığınca yayınlanan Kamuda İstihdam Edilen Memur Personelin Hizmet Sınıfları İtibarıyla Dağılımında, avukatlık hizmetleri sınıfında görevli toplam personel sayısı 4.922 olarak açıklanmıştır.
Avukatlık mesleğinden adli ve idari yargıya hakim-savcı alımlarının başlamasıyla birlikte, özellikle kamuda görevli avukat ve hukuk müşavirleri tarafından hakimlik-savcılık kadrolarına atanmak için yoğun bir gayret oluştuğunu söylemek mümkündür. Öyle ki, son üç senede yapılan hakimlik-savcılık sınavlarında, avukatlar arasından başarılı olanların önemli bir kısmını kamuda görevli hukukçular oluşturuyor.
24 Aralık 2016 tarihinde ÖSYM tarafından yapılan avukat-adli yargı hakim ve savcı adaylığı ve avukat-idari yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavında başarılı olan adayların mülakat sonuçları incelendiğinde, kazananlar arasında 100’ün üzerinde kamu avukatı bulunmaktadır. Daha önceki sınavlarda da kamu avukatlığından ayrılanların sayısı 100’ün üzerinde idi. Bu durum, Maliye Bakanlığı(BAHUM) başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş hukukçularının Adalet Bakanlığı’nda istihdamına ve kamu kurumlarının avukat kadrolarının boşalmasına neden olmaktadır.
Kamu avukatlarının hakimlik ve savcılık mesleğine geçmelerindeki en önemli etken kuşkusuz, özlük haklarındaki farklılıklardır. Zira bir kamu avukatı, hakim veya savcı olduğunda mevcut maaşının iki katına sahip olmaktadır. 15 senelik hizmeti bulunan 1. derece 1. sınıfa ayrılan hakim ve savcı maaşı 8.672,80 TL iken 15 senelik hizmeti bulunan bir kamu avukatının maaşı ise 3.943,29 TL’dir. Ayrıca hakim-savcı ve bu meslekten sayılanlardan birinci sınıf olanların maaşlarının 13.500 TL’ye çıkacağına dair haberler, kamuda görevli avukat, hukuk müşavirleri hatta birinci hukuk müşavirlerinin dahi hakimlik-savcılık mesleklerine meyletmelerine sebep olmaktadır.
Maliye Bakanlığı (BAHUM) başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan etkilendiği bu durumun çözümünün, kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesi ile son bulacağını düşünmekteyiz.
KAYNAK : www.memurlar.net