Duyurular

KAMUDA ÇALIŞAN AVUKATLAR DERNEĞİ 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLDİRİMİ

Dernek yönetim kurulumuz, Dernek  Başkanı Coşkun TÜRKMEN’in başkanlığında toplanarak; Derneğimizin 2. olağan genel kurul toplantısının Ankara Muhakemat Müdürlüğü Konferans Salonunda  ( Bahriye Üçok Cad. No: 11 Beşevler Çankaya/ANKARA)  17/09/2022 tarihinde saat     11:00 ‘de  salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 24/09/2022  tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin  dernek web sayfası olan kamudacalisanavukatlardernegi.org.tr ‘den ve whatsup gruplarından üyelere  duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi

4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

5) Yönetim Kurulunun İbrası

6) Dernek Organlarının Seçilmesi

7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

8) Kapanış