Basın, Duyurular, Haberler, Uncategorized

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Bildirimi

Dernek Yönetim Kurulumuz, Dernek Başkanı Coşkun TÜRKMEN’İN başkanlığında toplanarak; Derneğin olağanüstü genel kurul toplantısının Ankara Muhakemat Müdürlüğü Konferans Salonunda (Bahriye ÜÇOK Cad. No:11 Beşevler Çankaya/ANKARA) 14.10.2023 tarihinde saat: 11.00’da salt çoğunlukla; salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 21.10.2023 tarihinde aynı yer ve aynı saatte aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin dernek web sayfasından (kamudacalisanavukatlardernegi.org.tr) ve whatsapp gruplarından üyelere duyurulmasına karar verilmiştir. 22.09.2023

 

GÜNDEM                                                                  

  1. Katılan üyelerce hazirun listesinin imzalanması
  2. Başkanın Açılış Konuşması
  3. Divan Heyetinin Seçilmesi
  4. Gelir ve Gider durumu ve Faaliyet raporlarının okunması
  5. Yönetim Kurulunun ibrası
  6. Dernek Organlarının Seçilmesi
  7. Diğer yazılı ve sözlü önergeleri ile Dilek ve temennilerin görüşülmesi
  8. Kapanış

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir